Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O nas

Czcionka:

Stowarzyszenie DRABKA zostało powołane do istnienia w czasie spotkania Kolegium Założycielskiego 30 marca 2015 r. w sali obrad Urzędu Gminy Morzeszczynie. Gremium zrzesza 23 członków, będących społecznikami, nauczycielami, samorządowcami i animatorami życia kulturalnego na terenie Gminy Morzeszczyn.

MISJA
Jesteśmy mieszkańcami gminy Morzeszczyn, którym zależy na rozwoju tej gminy i działamy na jej rzecz. Pobudzamy, inspirujemy, wspieramy i inicjujemy działania związane z rozwojem osobistym, zdobywaniem wiedzy, współtworzeniem kultury i rozwojem lokalnym oraz tożsamością regionalną. W naszej działalności słuchamy mieszkańców i uwzględniamy ich głos w planowanych inicjatywach.

WIZJA ROZWOJU
Gmina Morzeszczyn jest ciekawym miejscem do mieszkania, realizowania pomysłów, spędzania czasu wolnego, zarówno dla mieszkańców, jak i osób spoza gminy. Młodzież postrzega Gminę jako atrakcyjne miejsce do życia. Gmina jest rozpoznawalna przez nowoczesną promocję wykorzystującą tożsamość kociewską, stanowi wioskę tematyczną związaną z folklorem kociewskim. Żywo bijącym sercem jest dla całej społeczności morzeszczyńska biblioteka.

Mieszkańcy gminy znają się i chętnie dzielą się ze sobą swoimi pasjami, umiejętnościami i wiedzą, są otwarci na różnorodne działania kulturalne, korzystają i współtworzą ofertę kulturalną, mają dostęp do kultury na wysokim, porównywalnym do miast poziomie, są świadomi swojej tożsamości regionalnej. Aktywność społeczna wśród mieszkańców kojarzy się pozytywnie

Nasza organizacja stanowi centrum rozwoju osobistego w gminie, pomagamy ludziom odkrywać i rozwijać swoje talenty. Tworzymy atrakcyjną ofertę spędzania czasu wolnego dla mieszkańców, prowadzimy gminie centra młodzieżowe, w których młodzi ludzie mogą realizować swoje pasje i aktywnie spędzać czas. Dzięki naszym działaniom mieszkańcy są aktywni, realizują własne inicjatywy i chętnie włączają się w działania podejmowane przez innych. Wyznaczamy kierunki rozwoju gminy, wspieramy merytorycznie i finansowo pomysły realizowane przez mieszkańców. Nasza organizacja składa się z aktywnych, zaangażowanych, dzielących się swoim doświadczeniem i umiejętnościami osób. Współpracujemy z ościennymi gminami w zakresie wspólnych działań związanych z turystyką, budowaniem partnerstwa.

CELE
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego:

a. promocję i rozwijanie czytelnictwa wśród mieszkańców gminy,
b. rozbudzanie w mieszkańcach gminy pasji, rozwijanie umiejętności, talentów oraz poszerzanie wiedzy przez organizację czasu wolnego, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
c. działalność wydawniczą w zakresie dokumentacji, wspomnień, albumów, kart widokowych, czasopism i innych publikacji mających na celu upowszechnienie wiedzy o regionie oraz książek, czasopism i broszur związanych z celami Stowarzyszenia,
d. inicjowanie wydawnictw promocyjnych dotyczących regionu kociewskiego,
e. organizowanie lub inicjowanie zjazdów, konferencji, dyskusji publicznych
i wycieczek związanych z celami stowarzyszenia,

f. współtworzenie wspólnie z mieszkańcami gminy oferty kulturalnej na poziomie porównywalnym do miast oraz wspólne organizowanie imprez kulturalnych,
g. tworzenie ciekawej oferty kulturalnej skierowanej do młodzieży w szczególności poprzez prowadzenie centrów młodzieżowych,
h. organizację i wspieranie przedsięwzięć gruntujących tożsamość regionalną mieszkańców,
i. sięganie w realizacji inicjatyw do dziedzictwa kulturowego regionu,
w szczególności do tradycji haftu kociewskiego, szukanie nowych inspiracji, promocja haftu, tworzenie i organizacja tematycznych przedsięwzięć z nim związanych,

j. inspirowanie twórców do tworzenia dzieł tematycznie związanych z regionem kociewskim,
k. aktywizowanie i pobudzanie mieszkańców gminy do podejmowania oddolnych inicjatyw, realizacji nowatorskich pomysłów oraz wspieranie i pomaganie w ich realizacji,
l. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów i prelekcji,
ł. działanie na rzecz wzmacniania więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych,

m. dialog społeczny i włączanie partnerów społecznych do działań związanych
z celami statutowymi,

n. współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi, prywatnymi, samorządowymi i społecznymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego.

Kalendarium

Luty 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5