Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności cyfrowej

Czcionka:

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Morzeszczynie oraz Biuletynu Informacji Publicznej

Gminna Biblioteka Publiczna w Morzeszczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Morzeszczynie oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Damian Domański, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Morzeszczynie.
 • E-mail: biblioteka@morzeszczyn.pl
 • Telefon: 585362917

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Morzeszczynie
 • Adres: ul. Dworcowa 3, 83-132 Morzeszczyn
 • E-mail: biblioteka@morzeszczyn.pl
 • Telefon: 585362917

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Morzeszczynie mieści się w trzech lokalizacjach:

A. Biblioteka Główna - ul. Dworcowa 3, 83-132 Morzeszczyn
Wejście do budynku z poziomu gruntu od strony zachodniej, następnie kilka schodów. W budynku tym znajduje się wypożyczalnia, strefa czytelnicza, stanoiwska komputerowe oraz przestrzeń adminsitracyjna. Budynek jest parterowy, nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

B. Filia w Majewie - Majewo 8/9, 83-132 Morzeszczyn
Wejście z poziomu gruntu, następnie kilka schodów. Utrudnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W pobliżu obiektu brak miejsc parkowania dla osób niepełnosprawnych.

C. Filia w Dzierżążnie - Dzierżążno 13, 83-132 Morzeszczyn 
Wejście z poziomu gruntu, następnie jedna schoda. Utrudnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W pobliżu obiektu brak miejsc parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Kalendarium

Luty 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5