Gminna Biblioteka Publiczna w Morzeszczynie jest samorządową instytucją kultury. Terenem działania obejmuje obszar Gminy Morzeszczyn.

Do głównych jej zadań należy: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, współdziałanie z samorządem lokalnym, bibliotekami innych sieci w kraju w celu zaspokajania zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców regionu.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 3630

Utworzono dnia: 20.02.2015

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

09.07.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna