Biblioteka - Ośrodek Kultury w Morzeszczynie jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 3 z dnia 1 lipca 2022 r. Terenem działania obejmuje obszar Gminy Morzeszczyn.

Do zadań instytucji należy:
- promocja czytelnictwa i literatury;
- prowadzenie działalności dokumentacyjnej, wydawniczej i popularyzatorskiej;
- zapewnienie użytkownikom możliwości korzystania z usług informatycznych;
- organizowanie i prowadzenie różnorakich form pracy z czytelnikami służących popularyzowaniu książki, sztuki, nauki oraz rozpowszechnianiu dorobku historycznego i kulturalnego gminy oraz Kociewia;
- rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych;
- wychowanie przez sztukę – rozwijanie różnorodnych form edukacji kulturalnej;
- wspieranie profesjonalnej i amatorskiej działalności artystycznej;
- kultywowanie tradycji regionalnych i narodowych oraz świąt narodowych i okolicznościowych;
- organizowanie aktywnego spędzania wolnego czasu dzieci, młodzieży, dorosłych;
- organizacja spektakli, koncertów, wystaw;
- organizacja imprez artystycznych, rozrywkowych, turystycznych, sportowych;
- wykonywanie innych zadań w zakresie profilu swojej działalności, w tym zlecone przez organizatora;
- pełnienie funkcji punktu informacji turystycznej.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 3941

Utworzono dnia: 20.02.2015

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

12.09.2022, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

12.09.2022, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

12.09.2022, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

12.09.2022, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

16.08.2022, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

09.07.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna